Uusimme jokaisen asiakkaamme kanssa toimeksiantosopimukset, jotka vastaavat EU:n tietosuoja-asetusta.  Samalla muuttuu myös tilitoimistoalan vanhat sopimusehdot (KL2004) ehdoiksi TAL2018.  Uusissa sopimusehdoissa on huomioitu monia tilitoimistopalveluiden kehittymiseen ja muuttumiseen liittyviä seikkoja sekä parannettu sopimusehtojen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä.

Sopimukset päivitetään sähköisesti.  Asiakkaidemme yhteyshenkilöt saavat sähköpostiinsa linkin sähköiseen allekirjoitukseen, jonka kautta sopimukset voidaan hyväksyä.

Päivitetty sopimus koostuu seuraavista osa-alueista:

Toimeksiantosopimus

Yleiset sopimusehdot

Sopimus henkilötietojen käsittelystä

Liite 1-A, seloste henkilötietojen käsittelytoiminnasta Päijänteen Tilikeskus Oy:ssä

Liite 1-B, henkilötietojen tietoturva Päijänteen Tilikeskus Oy:ssä

Liite 1-C, asiakkaan antama ohjeistus henkilötietojen käsittelijälle

 

Tietosuojavastaava: Heini Merinen p. 040 565 9422, heini.merinen@paijenteentilikeskus.fi